Олег
Загоруйко

Олег
Загоруйко

Лікар УЗД. Ендоваскулярний хірург. 

Інтервенційний радіолог. 

Лікар вищої категорії. 

28 років лікарської практики

Про доктора

Олег Загоруйко володіє усіма необхідними сучасними методами ультразвукового обстеження щитоподібної залози, черевної порожнини, зачеревного простору, молочної залози, судин, лімфатичних вузлів, легень, ультразвукових досліджень кістково-м’язевої системи, поверхневих структур ультразвукової діагностики гінекологічної патології.
Олег Дмитрович використовує методики інтервенційного ультразвуку – тонкоголкової пункційної біопсії, трепан біопсії, черезшкірного дренування- патологічного вогнища м'яких тканин, введення препаратів та санації порожнин

Закiнчив Вiнницький медичний iнститут iм. М.I. Пирогова в 1992 роцi за спецiальнiстю «Лiкувальна справа». З 3.08.92 р. по 28.01.94 р. проходив iнтернатуру за спецiальнiстю "радiологiя". Член Міжнародної Асоціації ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології
Асоціації радіологів України.
Олег Загоруйко - брав участь у пiдготовцi 22 наукових робiт. Має право на Деклараційний патент на корисну модель «Спосіб лікування гострого ілеофеморального флеботромбозу».

Життєве кредо

Так як я є лікарем променевої діагностики, то принцип , що все тайне має стати явним ,для мене є особливим не тільки під час професійної діяльності. Намагаюсь бути чесним перед собою, пацієнтами, колегами. Мені важливо , щоб відносини були надійними, відвертими, щирими.
Ну от …тому і я в GRACE