Ваш сертифікат

подарує нову

якість життя

Ваш сертифікат  подарує нову  якість життя

Ваш сертифікат

подарує нову

якість життя

Комплексна, глибинна турбота про ваше здоров'я від нашої команди.

Наталія

Суслова

Наталія Суслова

Наталія

Суслова

Медичний лідер клініки Grace, сімейний лікар, терапевт з досвідом понад 20 років, кардіолог, лікар-дієтолог, клінічний біохімік, кандидат медичних наук.

Авторка публікацій у міжнародних медичних виданнях та співавторка посібників та книжок.

Ваш подарунок включає:

1. Консультація Суслова Н.О. - терапевта сімейної медицини
 


 

2. Обстеження з висновками, постановка діагнозу з програмою лікування

 


 

Обстеження (лабораторні, согласно пакету ЕКГ, УЗД, організація консультацій вузькопрофільних лікарів)

Базова програма діагностики включає:

1) Консультація терапевта
2) Лабораторні аналізи
- Загальний аналіз крові з формулою
- Загальний аналіз сечі
- Аланінамінотранфераза (ALT)
- Альбумін
- Аспартатамінотрансфераза (AST)
- Білірубін загальний
- Білірубін прямий/непрямий
- Вітамін Д (25-ОН)
- Гамма-глютамілгрансфераза (GGT)
- Глюкоза
- Гомоцистеїн
- Феритин
- Індекс НОМА
- Глікований гемоглобін
- Креатинін
- Креатинінфосфокіназа (КФК)
- Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
- Кальцій загальний і іонізований
- Сечова кислота
- Сечовина
- Загальний білок
- Тригліцериди
- Лужна фосфатаза
- Ліпідограма (загальний холестерин,
- ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ)
- Тиреотропний гормон (TSH)
- Тироксин вільний (Т4)
- Трийодтиронін вільний (Т3)

- Антитіла до пероксидази (АТПО)
- Статеві гормони (для жінок на 3-5 день циклу): індекс вільних андрогенів, вільний тестостерон, загальний тестостерон, сексзв’язуючий глобулін, андростендіол глюкуронід, ДНЕА-сульфат, пролактин, ФСГ, ЛГ, естродіол, антимюллерів гормон
- Статеві гормони (для жінок на 19-21 день циклу): прогестерон
- Статеві гормони (для чоловіків): вільний тестостерон, загальний тестостерон, сексзв’язуючий глобулін, ДНЕА-сульфат, пролактин, ФСГ, ЛГ, естродіол.
- Онкомаркери( для чоловіків віком 45+): простатспецифічний антиген загальний (tPSA)
- Гепатити (HbsAg, визначення антитіл до гепатиту С (IgG))
- Визначення антитіл до T.Pallidum (IgG)
- D – димер
- Генетика метаболізму фолатного циклу

Інструментальна діагностика
- УЗД органів черевної порожнини, УЗД щитовидної залози, УЗД молочних залоз (для жінок), УЗД простати (для чоловіків 45+)
- ЕКГ
- Композиція тіла

Консультації вузьконаправлених спеціалістів
- Консультація гінеколога (для жінок)
- Консультація уролога (для чоловіків)

Лаб.обстеження поза пакетом (в том числі генетичні дослідження ризиків захворювань), консультації узкопрофильніх лікарів - згідно їх прайсу.

 


 

Аналіз та обробка результатів обстежень та медичного архіва пацієнта

 


 

Розробка програми лікування та реабілітації, презентація програми пацієнту

Відео про клініку Grace

Відео про клініку Grace